Retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæringen er levert av Sparex Limited (“Sparex”) og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (som identifisert i tabellen i vedlegg 2 (together “Sparex”, “we” or “us”)og refererer i stor grad til sammenstilling og håndtering av data på Sparex nettsteder (se vedlegg 2 for detaljer om slike nettsteder). Termer med store bokstaver som ikke er definert i hoveddelen av denne policyen, er definert i ordlisten på slutten av denne policyen (Se vedlegg 1).

Denne personvernerklæringen informerer om hvilke opplysninger om deg som innhentes av Sparex, eller som du kan gi til oss, sammen med hvordan opplysningene samles inn og hvordan de behandles av oss. Sørg for at du leser disse retningslinjene og at du forstår hvordan informasjon innhentes fra deg. Sparex oppfordrer deg til å lese gjennom disse retningslinjene jevnlig, siden de endres og oppdateres fra tid til annen.

Ved å besøke Sparex' nettsted samtykker du i praksisen som er beskrevet i disse retningslinjene.


Informasjon innhentet fra deg


Sparex kan samle inn og behandle følgende data om deg:


Informasjon du gir oss


Du kan gi oss informasjon om deg ved å fylle ut skjemaer på Sparex' nettsted eller ved å kommunisere med oss via telefon, e-post eller på annen måte. Dette inkluderer informasjon du oppgir hvis du registrerer deg for å bruke Sparex' nettsted, abonnerer på vår tjeneste, søker etter et produkt, legger inn en bestilling på Sparex' nettsted, deltar i konkurranser, kampanjer eller undersøkelser, og når du rapporterer et problem med Sparex' nettsted. Informasjonen du gir oss kan inneholde navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Informasjon innhentet fra deg


Med hensyn til alle dine besøk på Sparex' nettsted: Følgende data kan bli automatisk innhentet fra deg:

 • Teknisk informasjon, inkludert IP-adressen som brukes til å koble datamaskinen til internett, innloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssone, typer og versjoner av nettleserens tilleggsprogram, operativsystem og plattform; og
 • Informasjon om besøket ditt, inkludert alle internettadressene (URL) du klikker på, som leder til, gjennom og fra Sparex' nettsted (inkludert dato og tid); produkter du har sett på eller lett etter; responstider på nettsider, nedlastingsfeil, besøkslengde på bestemte nettsider, informasjon om interaksjon på nettsider (som rulling, klikking og holding av musepekeren over hyperlenker) og metoder som brukes for å bla bort fra siden.

Tjenester fra tredjepart


Sparex bruker også en tredjepartsleverandør av programvare, MailChimp, til å sende ut kampanje-e-poster. MailChimp lagrer personopplysningene dine på sine egne, sikre servere (disse serverne kan være utenfor det landet du opprinnelig oppga opplysningene dine i) og bruker denne informasjonen kun for å oppfylle de spesifikke kravene til Sparex.


Slik brukes informasjonen som innhentes fra deg


Informasjon om deg kan brukes av Sparex på følgende måter, etter hva som er tillatt av gjeldende lover:

Informasjonen du oppgir, kan brukes til å

 • oppfylle våre forpliktelser som oppstår fra eventuelle kontrakter mellom deg og oss, og for å gi deg informasjon, produkter og tjenester som du ber om, fra oss
 • gi deg informasjon om andre varer og tjenester vi tilbyr, som ligner dem du allerede har kjøpt eller forespurt
 • varsle deg om endringer i tjenesten vår
 • sikre at innholdet fra Sparex' nettsted presenteres på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din

Informasjon samlet inn om deg


Informasjon som samles inn om deg, kan brukes til å:

 • administrere Sparex' nettsted og for interne handlinger, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelser
 • forbedre Sparex-nettsider slik at at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og for datamaskinen din
 • tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår, når du velger å gjøre det
 • bidra til å holde Sparex-nettsider sikre og trygge
 • måle eller forstå effektiviteten av annonsering rettet mot deg og andre, slik at vi bare leverer relevante annonser og kampanjemeldinger til deg

Lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger


Ved behandling av personopplysningene dine i forbindelse med formålene som er angitt i denne erklæringen, legger Sparex, avhengig av omstendighetene, følgende juridiske rammeverk til grunn:

 • Vi har fått ditt tidligere uttrykkelige samtykke til behandlingen;
 • Vi har en legitim interesse av å utføre behandlingen (inkludert våre legitime interesser i driften av virksomheten vår, levere varer og tjenester til deg, varsle deg om andre produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, og opprettholde eller forbedre våre produkter eller tjenester), og det ikke er noen unødig risiko forbundet med dine rettigheter, friheter eller interesser;
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som er inngått med deg, eller til fordel for deg;
 • Behandlingen er påkrevd av gjeldende lover;
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte enkeltpersoners vesentlige interesser, eller
 • Ethvert annet lovlig grunnlag som er tilgjengelig i henhold til gjeldende lover.

Internasjonal overføring av personopplysninger


Vi kan benytte behandlingsanlegg kontrollert eller drevet av medlemmer av konserngruppen vår, som befinner seg i andre jurisdiksjoner enn jurisdiksjonen der personopplysningene dine opprinnelig ble samlet inn. Nærmere bestemt kan e-postdetaljer, innholdet og funksjonene på et nettsted, en app eller en enhet leveres ved hjelp av servere utenfor din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, servere i USA). Personopplysningene dine kan overføres til og behandles ved hjelp av disse serverne eller andre behandlingsanlegg som del av driften av et nettsted, en app eller en enhet, eller i forbindelse med noen av behandlingsformålene som er beskrevet i denne erklæringen, alltid i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lover (f.eks. ved å implementere standardiserte kontraktsvilkår for EU der det passer). Disse overføringene er nødvendige for å kunne tilby produktene og tjenestene våre på en effektiv måte. Ved å gi personopplysninger til Sparex i henhold til denne personvernerklæringen, bekrefter du at personopplysningene dine kan overføres til internasjonale steder utenfor din jurisdiksjon. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine skal overføres til andre jurisdiksjoner, må du ikke oppgi personopplysningene dine til Sparex, og ikke bruke noen nettsteder, apper eller enheter.

You can also find further information pertaining to the data protection within the AGCO Group from our general Privacy-Policy.


Dataoppbevaring


Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge vi krever slike personopplysninger i forbindelse med formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Det kan også kreves av oss at vi beholder personopplysningene dine i enda lengre tidsperioder, for eksempel der det kreves av gjeldende lover.

Sparex tilbyr personer muligheten til å definere, i løpet av sin levetid, instruksjonene som bør følges etter deres død med hensyn til deres personopplysninger. Hvis personen dør uten at det foreligger klare instruksjoner om hvordan man håndterer personopplysningene deres, kan vi også samarbeide med nærmeste familiemedlemmer og representanter for å fjerne personopplysninger fra en avdød person der det er hensiktsmessig. Under visse omstendigheter kan vi gi mottakere av avdøde personer rimelig informasjon om dataene som Sparex har lagret om den avdøde personen. Vi vil ikke oppgi passord eller andre innloggingsopplysninger. Enhver avgjørelse om å svare på en forespørsel angående en avdød person må avveies mot forpliktelsen til å holde informasjonen sikker, trygg og privat.


Beskyttelse av personopplysningene dine


All informasjon du gir oss er lagret på våre sikre servere eller på sikre servere som drives av en tredjepart. Der du har fått oppgitt (eller der du har valgt) et passord som gjør det mulig for deg å få tilgang til visse deler av nettstedet vårt, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Ikke del passordet ditt med noen.

Dessverre er det aldri helt trygt å overføre informasjon via internett. Selv om det er innført robuste systemer for å beskytte dataene dine, kan ikke Sparex garantere sikkerheten til opplysninger som blir overført til Sparex' nettsteder. Enhver overføring skjer på din egen risiko. Når informasjonen er mottatt, brukes strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forhindre uautorisert tilgang.


Dine rettigheter


Det er ditt ansvar å sikre at personopplysningene dine hos Sparex er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte. Du har følgende rettigheter med forbehold om gjeldende lovverk:

 • Retten til å be om tilgang til, eller kopier av, personopplysningene som vi behandler. For mer informasjon om å få tilgang til opplysninger om deg og bedriften din, ta kontakt med [email protected];
 • Retten til å be om at eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene dine blir rettet;
 • Retten til å protestere, på et legitimt grunnlag, mot at personopplysningene dine blir behandlet;
 • Retten til å kreve, på et legitimt grunnlag: sletting av personopplysningene dine som behandles av Sparex; og/eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine;
 • Retten til å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig, i den grad det er mulig;
 • Retten til å trekke tilbake samtykket ditt hvis personopplysningene dine behandles på grunnlag av samtykke; og
 • Retten til å sende klager på behandlingen av personopplysningene dine, til et datatilsyn.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Du kan utøve hvilken som helst av disse rettighetene ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i avsnittet «kontakt» nedenfor.


Endringer i personvernerklæringen


Eventuelle endringer vi foretar i personvernerklæringen i fremtiden, vil bli lagt ut på denne siden og, der det er hensiktsmessig, varsles til deg via e-post. Les personvernerklæringen jevnlig, slik at du får med deg eventuelle oppdateringer eller endringer av den. Your continued use of our websites is deemed acceptance of our Privacy Policy.


Kontakt


Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og forespørsler angående denne personvernerklæringen på [email protected]


Vedlegg 1


Ordliste

Begrepene som brukes i personvernerklæringen, forklares nedenfor:

 • Gjeldende lover betyr alle lover, statutter eller forskrifter som gjelder for de respektive AGCO-filialene.
 • Datatilsyn betyr en uavhengig, offentlig myndighet, som er juridisk forpliktet til å føre tilsyn med overholdelse av personvernlover.
 • Personvernlover betyr alle gjeldende lover knyttet til behandling av personopplysninger.
 • Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar naturlig person;

En identifiserbar person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved å henvise til et identifikasjonsnummer eller til én eller flere faktorer som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Prosess eller behandling betyr en prosess eller et sett av prosesser som utføres på personopplysninger, automatisk eller ikke, inkludert, men ikke begrenset til: innsamling, opptak, organisering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, blokkering, sletting eller ødeleggelse.

 

Besøksadresse til datterselskap Firmanavn Internettadresse
Storbritannia Sparex Limited UK gb.sparex.com
Australia Sparex Australia PTY Ltd au.sparex.com
Østerrike Sparex GesmbH (Österreich) at.sparex.com
Belgia Sparex Belgia bvba be-frsparex.com / be-nl.sparex.com
Canada Sparex Canada Limited ca.sparex.com
Danmark Sparex Danmark, Sparex Limited ApS dk.sparex.com
Eksport Sparex Limited UK export.sparex.com
Frankrike Sparex S.A.R.L. fr.sparex.com
Tyskland Sparex Handels- und Vertriebs GmbH de.sparex.com
Irland Sparex (TA) Limited Ie.sparex.com
Italia Sparex Ges.m.b.H it.sparex.com
Nederland Sparex Holland b.v. nl.sparex.com
New Zealand Sparex N.Z. Limited nz.sparex.com
Polen Sparex Polska Sp. z o.o. pl.sparex.com
Portugal Sparex Portugal-Importação e Comercio de Peças LDA pt.sparex.com
Spania Sparex Agrirepuesto, S.L es.sparex.com
Sør-Afrika Sparex Sør-Afrika za.sparex.com
USA Sparex Inc us.sparex.com