Sparex Group innhenter produkter fra over 900 leverandører i over 30 land. Sparex' ansvar ligger ikke bare i å beskytte og administrere våre egne ansatte, men også i å holde leverandørene våre (og leverandørene til leverandørene våre) til den samme høye standarden for å sikre et trygt, lovlig og sunt arbeidsmiljø. Vi lærer opp våre ansatte med tanke på disse viktige forventningene, og det forventes at alle leverandører godtar og overholder våre retningslinjer for leverandører. Klikk her for å se våre adferdskodeks for leverandører

Les mer om hvordan Sparex sikrer at disse forventningene er innfridd i hele forsyningskjeden:

Klikk her for å se vår erklæring om moderne slaveri
Klikk her for å se vårt faktaark om moderne slaveri og menneskehandel

For å rapportere eventuelle brudd på vår leverandørkodeks eller erklæringen om moderne slaveri, Klikk her å bruke vårt sikre og konfidensielle rapporteringsverktøy.