Vilkår og betingelser for nettsted

1, Bruksvilkår

Sparex Limited tillater tilgang til og bruk av dette nettstedet, både i Storbritannia og internasjonalt, basert på vilkårene nedenfor. Disse vilkårene kan endres fra tid til annen og uten varsel, så de bør sjekkes regelmessig. Fortsatt bruk av dette nettstedet anses for å bety at de oppdaterte eller endrede vilkårene har blitt godtatt.

2. Opphavsrett

Alle opphavsretter, varemerker, designrettigheter, patenter og andre immaterielle rettigheter i og på dette nettstedet tilhører Sparex Limited eller dets lisensgivere. Med enerett. Det er forbudt å reprodusere deler av eller alt innholdet på dette nettstedet i noen som helst form, bortsett fra til personlig bruk og intern forretningsbruk. Det er ikke tillatt å kopiere og dele det med tredjeparter. Alle opphavsrettmerknader i originalmaterialet må beholdes. Denne nettsiden kan ikke modifiseres, demonteres, dekompileres eller baklengsutvikles på noen som helst måte til noe som helst kommersielt formål. Tillatelsen til å kopiere til personlig bruk og intern forretningsbruk tillater ikke innlemming av materialet eller deler av det på et annet nettsted eller elektronisk uthentingssystem, i publikasjoner eller på andre måter (uavhengig av hvorvidt det gjelder en fysisk kopi, elektronisk kopi eller annet). Sparex Limited er ikke ansvarlig for noen filnedlastninger.

3. Ansvarsfraskrivelser

Sparex Limited gir ingen garantier, løfter eller forpliktelser om:

(a) alt innholdet på dette nettstedet (inkludert, uten begrensninger, f.eks. kvaliteten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller egnetheten til slikt innhold). Denne informasjonen på dette nettstedet utgjør ikke råd eller anbefalinger, eller

(b) alt innhold fra andre nettsteder som det henvises til eller som åpnes med hyperlenker eller på andre måter via dette nettstedet («tredjepartsside»). Sparex Limited er ikke ansvarlig for skader, tap (enten direkte, indirekte eller følgemessige), utgifter, forpliktelser, tap av fortjeneste eller kostnader som skyldes bruk av, tilgang til eller tillit til informasjonen som gis av medarbeiderne, agentene eller underleverandørene i forbindelse med nettstedet, på nettstedet eller tilgjengelig gjennom nettstedet. Sparex Limited støtter ikke eller godkjenner ikke innholdet på noen tredjeparts nettsteder, og Sparex Limited har heller ikke noe ansvar i forbindelse med noen av dem (inkludert, men ikke begrenset til, ansvar som oppstår i forbindelse med en påstand om at innholdet på et tredjeparts nettsted krenker loven eller noens rettigheter eller er uanstendig, ærekrenkende eller skandaløst). Sparex Limited garanterer ikke at funksjoner, materialer og informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet (og/eller knyttet til dette nettstedet), er uavbrutt eller feilfri, at mangler vil bli korrigert, eller at dette nettstedet eller dets server er fri for virus eller programfeil og andre destruktive elementer. Nettstedets bruker er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og viruskontroller (inkludert antivirus og andre sikkerhetskontroller) for å oppfylle spesielle krav for nøyaktighet og sikkerhet av datainndata og utgang. Med mindre noe annet er angitt, er delene som er oppført på dette nettstedet, Sparex-deler, og ikke produsert av den originale utstyrsprodusenten. Originalprodusentens navn, delenumre og beskrivelser er angitt kun for referanseformål og er ikke ment å indikere eller antyde at våre reservedeler er produsert av en originalprodusent.

4. Generelt

At Sparex ikke utøver eller håndhever noen rett i disse vilkårene, eller gjør det forsinket, påvirker ikke Sparex' rett til å håndheve denne retten. Disse vilkårene er underlagt lovene i England og Wales, som skal ha eksklusiv jurisdiksjon i alle tvister.

Personvernerklæring

Personopplysninger fra ordrekjemaer brukes til å sende ordrer, informasjon om selskapet vårt og kampanjer til våre besøkende. Denne informasjonen kan overføres til våre forhandlere og andre forretningspartnere. Vi vil ikke gi eller selge personopplysninger til noen andre utenfor selskapet til bruk i markedsføring eller reklame.